Z ostatniej chwili…

Czyli słowo o tym jak można zmienić życie Gminy przez realizację projektu powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego przez wszystkich mieszkańców.
Zdjęcie z Dnia Samorządu Terytorialnego

dscf5598

+Z życia Gminy

Obchody święta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja 2014 r. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, Burmistrz Czerwieńska Pan Piotr Iwanus uczestniczył w centralnych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego, zorganizowanych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W uroczystości zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta w roku 25-lecia Wolności wzięli udział zaproszeni samorządowcy z terenu całego kraju, a wśród nich kilkuosobowa grupa reprezentantów samorządów gminnych i powiatowych z województwa lubuskiego. Swoją obecnością na prezydenckiej uroczystości samorządowców zaszczycili między innymi Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, ministrowie i doradcy Prezydenta oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

+Położenie

Gmina leży w malowniczej pradolinie Odry. Rozsiadła się bowiem po obu stronach rzeki, której właśnie w tym miejscu lodowiec wyznaczył kierunek wzdłuż równoleżnika, urozmaicając jej południkowy bieg ku morzu.

Krańcem południowym swego obszaru gmina dotyka Wysoczyzny Zielonogórskiej, a północnym opiera się o Wysoczyznę Lubuską. Stąd bardzo urozmaicony krajobraz. Z jednej strony sięgające aż do Czerwieńska wzgórza morenowe, na krawędziach których leżą wsie: Laski, Nietków i Wysokie. Z drugiej zaś, w okolicach Płot i Leśniowa Wielkiego, wyżłobione są rozległe niecki. Ich ,,autorem’’ był topniejący lądolód skandynawski. Temu krajobrazowi uroku dodają lasy zajmujące 99 km2, co stanowi ponad połowę obszaru gminy. To wprost wymarzone miejsce na wypoczynek.

W Nietkowie znajduje się piękne arboreum, z wieloma gatunkami rzadkich drzew. Z żalem należy stwierdzić, iż podczas powodzi tysiąclecia, która dotknęła gminę w lipcu 1997 roku, wiele drzew ucierpiało. Ponad 6 tygodni stały w blisko dwumetrowej wodzie.

Gmina zajmuje powierzchnię 196 km2. Na tym obszarze mieszka 9 380 osób, z których 4 255 w mieście – Czerwieńsk. Łatwo je znaleźć na mapie, leży bowiem około 1 000 km na południe od Sztokhlomu, 500 km na północ od Wiednia, 1 000 km na wschód od Paryża i 1500 km na zachód od Moskwy. Do Zielonej Góry jest stąd zaledwie 12 km.

Gmina należy do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr.

+Charakterystyka gminy
Około 90 proc. gospodarstw w gminie Czerwieńsk posiada wodociągi. Natomiast sieć kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej znajduje się w części obszaru zabudowanego miasta Czerwieńsk. Systematycznie następuje rozbudowa kanalizacji sanitarnej na nowych obszarach mieszkaniowych.

Ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu APIS. Planowana jest budowa układu sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł, Płoty Zagórze, Wysokie wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku.

Podłączenie gminy do sieci gazowej jest planowane łącznie ze zmianą systemu grzewczego i likwidacją lokalnych kotłowni.

Przez gminę przebiegają następujące drogi: krajowa nr 275 Słubice – Krosno Odrzańskie – Zielona Góra, wojewódzka nr 279 Drzonów – Leśniów Wielki – Nietków – Czerwieńsk – Wysokie, wojewódzka nr 280 Zielona Góra – Czerwieńsk – Brody oraz droga powiatowa nr 209 Zawada – Krępa – Łężyca – Płoty – Sudoł – Leśniów Wielki – Leśniów Mały.

+Oferta inwestycyjna

Gmina oferuje tereny przeznaczone pod usługi i rzemiosło. Znajdują się one w: Czerwieńsku – 11 ha, w miejscowości Płoty – 0,8 ha oraz we wsi Nietkowice – 3,0 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy zostały ujęte obszary, na których ma powstać budownictwo jedno – i wielorodzinne oraz usługi podstawowe. W Czerwieńsku przeznaczono na te cele 9,0 ha, w Leśniowie Wielkim 12, 5 ha a w Nietkowie 2,8 ha.

Ponadto w ofercie inwestycyjnej znajduje się, zlokalizowany w Sycowicach Park Sarafi, o powierzchni 140 ha. Natomiast nad kanałem Ołobok w Nietkowicach znajdują się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zajmujące powierzchnię 8,0 ha.

+Urząd Gminy i Miasta

Siedziba:
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku przyjmuje interesantów w godzinach:

  • poniedziałek   8:00 – 16:00
  • wtorek – piątek   7:00 – 15:00

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 16:00.

+Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Siedziba:
ul. M. Rozwens 4
66-016 Czerwieńsk

Godziny Urzędowania:
pn. 8:00 – 16:00
wt. – pt. 7:00 – 15:00

STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Kierownik: Beata Przymus – tel. 68 327 83 37 

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA
tel. 68 321 90 58

Główna księgowa: Wioletta Gnatowicz
Inspektor ds. obsługi kasowej: Izabella Romaszko
Inspektor ds. pomocy społecznej: Marzena Żurek 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Starszy pracownik socjalny: Jolanta Borówko – tel. 68 321 90 94
Miejscowości: Dobrzęcin, Leśniów Wielki, Piaśnica, Płoty, Wysokie, Wyszyna, Zagórze
Czerwieńsk, ulice: Ks. L. Muchy, Małoszkolna, Młyńska, Naftowa, Plac Wolności, Podgórna, Składowa, Strażacka, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska

Starszy pracownik socjalny: Jadwiga Dudzińska – tel. 68 321 90 92
Miejscowości: Boryń, Laski, Leśniów Mały, Nietków, Sudoł
Czerwieńsk, ulice: Brzozowa, Jasna, Krótka, Kukułcza, Leśna, M. Rozwens, Moniuszki, Ogrodowa, Polna, Przyleśna, Rynek, Słoneczna, Strzelecka, Zachodnia

Pracownik socjalny: Jolanta Homziuk – tel. 68 321 90 95
Miejscowości: Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice
Czerwieńsk, ulice: Akacjowa, B. Chrobrego, Boczna, Cicha, Działkowa, Graniczna, Kąpielowa, Klonowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łężycka, Piaskowa, Rycerska, Sosnowa, Spokojna

Pracownik socjalny: Małgorzata Kłopot – tel. 68 321 90 94

Pracownik socjalny: Kinga Rutkowska – tel. 68 321 90 95

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
tel. 68 327 88 83

Starszy inspektor: Halina Kubicka
Inspektor: Wioleta Styś

+Dane kontaktowe

URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU:

Burmistrz Czerwieńska – I piętro, pok. 203
tel. +48 68 327 80 41
e-mail burmistrz@czerwiensk.pl

Sekretariat Urzędu – I piętro, pok. 202
tel. +48 68 327 80 41
fax +48 68 327 80 91
e-mail sekretariat@czerwiensk.pl
e-mail ugim@czerwiensk.pl

Rada Miejska – parter, pok. 101
tel. +48 68 327 80 42
e-mail ala@czerwiensk.pl

Sekretarz Gminy – I piętro, pok. 204
tel. +48 68 327 83 03
e-mail sekretarz@czerwiensk.pl

Skarbnik – I piętro, pok. 205
tel. +48 68 327 82 83
e-mail skarbnik@czerwiensk.pl

Kasa – parter, pok. 108
tel. +48 68 327 82 84

Księgowość – Podatki i opłaty lokalne – parter, pok. 107
tel. +48 68 327 82 85

Księgowość – Obsługa Stowarzyszeń – I piętro, pok. 206
tel. +48 68 327 82 72

Księgowość budżetowo – finansowa – I piętro, pok. 206
tel. +48 68 327 81 45

Ewidencja Działalności Gospodarczej – parter, pok. 103
tel. +48 68 327 83 02
e-mail epod@czerwiensk.pl

Fundusze i Promocja – parter, pok. 106
tel. +48 68 321 90 52
e-mail fundusze@czerwiensk.pl

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa – parter, pok. 102
tel. +48 68 327 85 65
e-mail gkm@czerwiensk.pl

Urząd Stanu Cywilnego/Referat Spraw Obywatelskich – parter, p. 104, 105 
tel. +48 68 327 82 95
e-mail elud@czerwiensk.pl

Rolnictwo i Ochrona Środowiska – parter, pok. 109
tel. +48 68 327 81 79
e-mail ggrios@czerwiensk.pl

Obrona Cywilna – Budynek przy ul. Marii Rozwens 4
tel. +48 68 327 82 55
e-mail obrona.cywilna@czerwiensk.pl

Straż Miejska – Budynek przy ul. Marii Rozwens 4
tel. +48 68 327 82 14
e-mail strazmiejska@czerwiensk.pl

PODLEGŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty
Dyrektor e-mail danutatom3@wp.pl
e-mail zeao@poczta.fm
tel. +48 68 327 86 12
tel. +48 68 327 82 57
tel. +48 68 327 82 58

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Kierownik tel. +48 68 327 83 37 E-mail: ops@czerwieńsk.pl
Księgowość tel. +48 68 321 90 58
Świadczenia rodzinne tel. +48 68 327 88 83
Pracownicy Socjalni tel. +48 68 321 90 92
+48 68 321 90 94
+48 68 321 90 95

Hala sportowa „Lubuszanka”
ul. Zielonogórska 43A 
66-016 Czerwieńsk
Telefon: +48 68 321 90 19, +48 68 321 90 21
Komórka: 510 123 558
Fax: 509 278 645
e-mail: lubuszanka@o2.pl
www.lubuszanka.pl

Pomak Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk
Telefon/Fax: +48 68 327 85 62
E-Mail: kontakt@pomak.pl
www.pomak.pl

MGOK
ul. Chrobrego 5
66-016 Czerwieńsk
Telefon: +48 68 321 90 93
E-mail: sekretariat@mgok.czerwiensk.pl
www.mgok.czerwiensk.pl

Całodobowy telefon alarmowy w gminie Czerwieńsk: 781 802 605

+Dane kontaktowe - Sołtysi
Kadencja VI 2011-2015
Lp.   .
Nazwisko i imię               .
Miejscowość                .
Telefon
1.
Przygocki Ryszard
Będów
66-100 Sulechów 1
68 352 21 42
68 352 21 29
2.
Zieleziński Marek
Bródki
66-100 Sulechów 1
68 352 21 18
68 352 21 76
3.
Rau Lesław
Dobrzęcin
66-016 Czerwieńsk
68 321 90 53
4.
Skowroński Tadeusz
Czerwieńsk
66-016 Czerwieńsk
68 454 90 85 d.
praca 68 456 08 12
5.
Domagała Beata
Laski
66-016 Czerwieńsk
68 327 80 65
6.
Majkut Jerzy
Leśniów Wielki
66-016 Czerwieńsk
68 321 18 21
7.
Warszawski Radosław
Leśniów Mały
66-016 Czerwieńsk
68 321 17 20
8.
Konieczny Stanisław
Nietkowice
66-100 Sulechów 1
68 352 22 70
9.
Kaźmierczak Halina
Nietków
66-016 Czerwieńsk
68 327 70 72
10.
Motykiewicz Krystyna   
Płoty
66-016 Czerwieńsk
68 327 87 66
11.
Przychodzka Ewa
do 2013.11.22
Przychodzka Żaneta
od 2013.11.22
Sudoł
66-016 Czerwieńsk
68 321 18 41
12.
Woch Cezary
Sycowice
66-100 Sulechów 1
68 321 90 57
13.
Rogowicz Sylwia
Wysokie
66-016 Czerwieńsk
68 327 80 64
14.
Jarowicz Jerzy
Zagórze
66-016 Czerwieńsk
68 321 90 51
68 327 72 63

.

Przydatne linki:

Rewelacje ze świata Internetu szerokopasmowego w Gminie Czerwieńsk

W ostatnim tygodniu września dotarła do Urzędu Gminy w Czerwieńsku bardzo dobra wiadomość o przygotowanej pozytywnej dla nas decyzji Pani Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie udostępnienia do powszechnego użytkowania Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu Szerokopasmowego.

W jej wyniku już od 1-Listopada 2014 r. będziemy mogli umożliwić wszystkim mieszkańcom gminy korzystanie z naszej sieci informatycznej, zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Pani Prezes UKE.

Mamy nadzieję, że powyższa decyzja pozwoli wielu mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu i pozwoli im na korzystanie z jego zasobów w sposób do tej pory – ze względów kosztowych- nie dostępny.

Aby z tego skorzystać, wystarczy, że się Państwo zalogujecie i otrzymacie kod dostępu od Administratora i to będzie wszystko. Szczegółowe informacje na ten temat już niedługo zostaną podane do publicznej informacji, wraz ze wskazaniem miejsc, gdzie i jak będzie można otrzymać kod dostępu.

Pragniemy wszystkich Państwa tą drogą poinformować, że Gmina Czerwieńsk będzie pierwszą Gminą w woj. Lubuskim, która udostępni powszechny, darmowy dostęp do Internetu wszystkim swoim mieszkańcom oraz wszystkim tym, którzy będą odwiedzali naszą Gminę.

Poniższa Decyzja jest dla Burmistrza Czerwieńska i dla wszystkich zaangażowanych w budowę Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu Szerokopasmowego, ukoronowaniem prawie rocznych starań o umożliwienie wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk korzystania na szczególnie preferencyjnych warunkach –w tym za darmo – z Internetu.

Koordynator Projektu.

Poniżej zamieszczamy treść przygotowanej decyzji Pani Prezes UKE

DDRT-WWS-6172-79/13( )

Gmina Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

DECYZJA Nr DDRT-WWS-6172-79/13( )

Na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.- zwanej dalej „Kpa”) oraz w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 243 – zwanej dalej,,Pt”), po rozpatrzeniu wniosków gminy Czerwieńsk z dnia 9 października 2013 r. oraz z dnia 29 listopada 2013 r., połączonych w jedno postępowanie w dniu 5 maja 2014 r., o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat:

I.A. wyrażam zgodę na świadczenie przez gminę Czerwieńsk usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 14 urządzeń dostępowych umożliwiających dostęp do sieci Internet, zwanych dalej „hotspotami”, które swoim zasięgiem obejmą miejsca publiczne na terenie gminy Czerwieńsk oraz potencjalnie około 35 % mieszkańców gminy Czerwieńsk, w miejscu ich zamieszkania;

I.B. określam zakres i warunki świadczenia przez gminę Czerwieńsk usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów, o których mowa w punkcie

I.A., w następujący sposób:

1. obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 14 hotspotów, będzie obejmował teren gminy Czerwieńsk w promieniu do 100 metrów od lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Decyzji;

2. funkcjonowanie poszczególnych hotspotów będzie zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972 z późn. zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem”);

3. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit/s;

4. Łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie: urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany;

5. miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych i odbieranych) będzie wynosiła 750 MB dla: urządzenia końcowego lub użytkownika końcowego, jeżeli będzie on zarejestrowany;

II.A. wyrażam zgodę na świadczenie przez gminę Czerwieńsk, we współpracy z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej:

1. 153 gospodarstwom domowym, wyłonionym w zakresie projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, o numerze POIG.08.03.00-08-097/10 w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-08-097/10-00 z dnia 14 lutego 2013 r., zwanego dalej „Projektem”, które uzyskają bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;

2. 9 jednostkom organizacyjnym, podległym gminie Czerwieńsk, które zostały objęte Projektem i zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Decyzji, które uzyskają bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;

II.B. określam zakres i warunki świadczenia przez gminę Czerwieńsk usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej, o których mowa w punkcie II.A. w następujący sposób:

1. obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat, będzie obejmował teren gminy Czerwieńsk, w tym następujące miejscowości: Czerwieńsk, Nietków, Nietkowice, Leśniów Wielki, Dobrzęcin, Płoty, Sudoł, Laski, Będów, Leśniów Mały, Zagórze, Boryń, Piaśnica, Wyszyna;

2. funkcjonowanie sieci bezprzewodowej jest zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972 z późn. zm., zwanym dalej „Rozporządzeniem”);

3. warunki świadczenia usługi są zgodne z warunkami Projektu.
Na podstawie art. 206 ust. 2aa w związku z art. 206 ust. 2 pkt 6 Pt, niniejsza Decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

 

 

Imprezy

Data Nazwa przedsięwzięcia Krótki opis Organizator – osoba do kontaktu
22.03 lub 23.03. Rozpoczęcie sezonu turystycznego Wycieczka piesza Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Zarząd
12.04. WIOSENNY FESTIWAL TAŃCA Hala Sportowa „LUBUSZANKA” Stowarzyszenie Taneczne  „HIT”
26.04. Jorge Cross Biegi przełajowe  Klub biegacza „RONIN”
26-27.04. Odrzańska wiosna bunkrowa Impreza cykliczna, mająca na celu przywrócenie do życia obiektów fortyfikacyjnych Oderstellung.1 dzień – sprzątanie obiektu nr 767- prelekcje na hali sportowej2 dzień  – zwiedzanie południowego odcinka MRU Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
1 – 4 05.2014 Rajd pieszy w Beskidach Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Józef Kluj
10 – 11.05.2014 Odrzanka –  Piknik  turystyczno – sportowy III piknik forteczny połączony z inauguracją sezonu motorowodnego 2014 Otwarcie sezonu motorowodnego, inscenizacja batalistyczna, koncerty, zwiedzanie skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk, zlot zabytkowych motocykli, rejsy motorówka, strzelnica ASG, pokazy grup rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
10–11.05. Ogólnopolski Zlot Turystyczny Rajdy piesze i rowerowe. Festiwal Nordic Walking. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Józef Kluj,  Ryszard Napierała
11.05. Sulima Rowery MTB Wyścigi rowerowe MTB Klub biegacza „RONIN”, Hala Sportowa Lubuszanka
23–25.05. XV Polsko – Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy Drebkau – Czerwieńsk Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Ryszard Napierała,  Józef Kluj
7-8.06. Dni otwarte skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Zwiedzanie skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
28–29.06. Impreza rowerowo – kajakowa – Gorzyca Pole namiotowe w miejscowości Gorzyca. Alternatywnie dla chętnych spływ kajakowy rzeką Obrą lub wycieczki rowerowe po okolicy. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Ryszard Napierała
06-07.07. Gminne Święto Odry Flis Odrzański. Sołectwo Będów
4–6.07. Pieszy Rajd po Górach Stołowych Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Józef Kluj
12-13.07. Spływ Kajakowy Rzeka do ustalenia. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Ryszard Napierała
02–09.08. Uroki Bieszczadów – pieszy rajd Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Józef Kluj
2-3.08. Dni otwarte skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Zwiedzanie skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
10.08 MTB Wilcza Wyscigi rowerowe MTB Klub biegacza „RONIN”
10 -11.08 Spływ kajakowy Rzeka do ustalenia. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Ryszard Napierała
17–24.08. Szlakiem Rothenburgów Rothenburg  o. d. Tauber Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Ryszard Napierała
29-31.08. Rajd pieszy po Górach Izerskich Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Józef Kluj
6-7.09. Dni otwarte skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Zwiedzanie skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
2–5.10. Rajd pieszy – Beskid Sląski Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – Józef Kluj
4-5.10. Dni otwarte skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Zwiedzanie skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
25-26.10. Odrzańska jesień bunkrowa Impreza cykliczna, mająca na celu przywrócenie do życia obiektów fortyfikacyjnych Oderstellung.1 dzień – przygotowanie do zwiedzania obiektu 764  – prelekcje na hali sportowej2 dzień  – zwiedzanie odcinka obronnego „Rothenburg” Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”
06.12. Mikołajkowy Turniej Tańca Hala Sportowa ,,LUBUSZANKA Stowarzyszenie Taneczne  „HIT”

 

Pozostałe planowane działania

1. Cały rok. Według zgłoszeń. Lekcje żywej historii. Zwiedzanie skansenu przez zorganizowane grupy ze szkół i organizacji społecznych. Oprawa naszej grupy rekonstrukcji historycznej. Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe „ODRA–CZERWIEŃSK”

2. Cały rok.  Zajęcia cykliczne – kontynuacja treningów tanecznych w Czerwieńsku i Nietkowie. Oprócz w/w kontynuacja warsztatów oraz zajęć tanecznych na terenie naszego Powiatu: – Łężyca, Nowy Kisielin, Racula, Babimost, Kalsk, Sulechów oraz tam gdzie uda nam się pozyskać wsparcie na realizację zadań publicznych organizowane przez samorządy. Stowarzyszenie Taneczne  „HIT”

3. Cały rok.  Zajęcia cykliczne – obóz taneczny (wakacje) Stowarzyszenie Taneczne  „HIT”

4. Cały rok.  Zajęcia cykliczne – udział w przeglądach i turniejach tanecznych.Stowarzyszenie Taneczne  „HIT”

5. Cały rok.  Niedzielne wycieczki piesze lub rowerowe. W każdą niedzielę o godz. 11.00 przy kortach tenisowych w Czerwieńsku. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne

6. Cały rok.  Akademia Nordic Walking Cykliczne spotkania z instruktorami Nordic Walking Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne

7. Cały rok.  Wytyczanie i znakowanie lokalnych i regionalnych tras rowerowych Udział we wspólnych z innymi stowarzyszeniami projektach budujących sieć ścieżek rowerowych Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne

8. Cały rok.  Aktywizacja 60+Projekty aktywizujące grupę wiekową 60+Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne

Podpisanie umowy
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk - et@p II
Instalacje
Przykładowy tekst
Konferencja
Opis konferencji
test
przykladowy tekst

stopka-hq-full-wide

No announcement available or all announcement expired.